For medlemmer

Fra venstremenyen kan kormedlemmer få tilgang til materiell, informasjon og annet.
Hver av sidene i venstremenyen er passordbeskyttet og passordet fås fra korets styre.