For styret

Fra venstremenyen kan styremedlemmer få tilgang til informasjon.
Hver av sidene er passordbeskyttet. Passord fås av styret.