Styret

Vivas styre består av følgende tillitsvalgte:

Leder: Åse Kjersti Venås

Nestleder: Hilde Sætertrø

Sekretær: Kari Cecilie Aftret

Kasserer: Martha Aspehaug

Styremedlem: Charlotte Krogh-Moe

1. varamedlem: Turid Singsaas

2. varamedlem: Kristin Bergmann

Kontakt styret på e-post: post@koretviva.no
Kontakt leder på e-post: leder@koretviva.no