Dirigenten

Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen har vært dirigent for Viva siden høsten 2005. Hun er fløytist i Luftforsvarets musikkorps og har en brennede interesse for Viva spesielt og kormusikk generelt. Hennes korfaglige mentorer har vært  Tove Ramlo-Ystad, Stefan Sköld og Bodil Egseth. Ta kontakt med Ina på e-post dirigent@koretviva.no.

Dirigent Ina Cecilie Olufsen
Dirigent Ina Cecilie Olufsen