Medlemmer

Anne Margrethe Hofsøy

1. alt

Bente Olsen

1. sopran

Eli Hulbækdal

1. sopran

Hilde Sætertrø

1. sopran

Ingrid Kummen Husby

1. sopran

Maiken Spjelkevik

1. sopran

Marianne Johnsen Ryen (permisjon)

1. sopran

Åse Eilertsen

1. sopran

Anne Kathrine Solem

2. sopran

Charlotte Krogh-Moe

1. sopran

Heidi Mangrud

2. sopran

Lena Øystrøm

2. sopran

Marit Logan-Halvorsrud

2. sopran

Sigrun Kristine Sæther

2. sopran

Sissel Nervik

2. sopran

Turid Singsaas

2. sopran

Åse Rosvoldsve

2. sopran

Åse Kjersti Venås

2. sopran

Annelin Risnes

1. alt

Bodil Strøm-Johansen

1. alt

Kari Steinsbø

1. alt

Gry Alette Ellefsen

1. alt

Hanne Gravås (permisjon)

1. alt

Merete Søbstad

1. alt

Nina Tolnes

1. alt

Sissel Frogner

1. alt

Anette Østbu

2. alt

Bente Henrikka Moxness

2. alt

Elin Svendsen

2. alt

Ingunn Kristin Strøm

2. alt

Kristin Bergmann

2. alt

Martha Aspehaug

2. alt